Liên hệ

CÔNG TY CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN DNA
Địa chỉ: Lầu 1 Toà nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 TP.HCM
Điện thoại: 028 - 38266877
Fax: 028 - 382266868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Liên hệ DNA

 

Mobile  +84 (28) 38 266 877
  +84 (28) 39 401 619

 

Location  DNA Headquarter
  60 Nguyễn Đình Chiểu

  F1 Rosana Tower, Quận 1
         TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam